5 Ekim 2013 Cumartesi

Borsada bunları yapan yandı!

Sermaye Piyasası Kurulu yeni Sermaye Piyasası Kanunu'nun tebliğlerinin yayımlamaya başladı.

PK düzenlemesi ile Mark Mobius'un THY hisse senetlerinde yaptığı gibi 'durum kötü satın' deyip hisse alan yorumcu ve tavsiyede bulunan uzmanlar eğer 1 ay içinde tam tersi bir eylem yaparsa bu 'piyasa bozucu eylem' olacak. Bunun cezası ise 2-5 yıl hapis cezası alacak.
Sermaye Piyasası Kurulu yeni Sermaye Piyasası Kanunu'nun tebliğlerinin yayımlamaya başladı. Uygulamaya dönük tebliğlerin en önemlisi eskiden manipülasyon olarak adlandırılan ve SPK'nın Piyasa Bozucu Eylem olarak adlandırdığı düzenlemenin tebliği.

Çünkü kanunda 2 ile 5 yıl hapis cezası öngörülen Piyasa Bozucu Eylem olarak sayılan hareketler arasına; bir zamanlar ünlü spekülatör Mark Mobius'un 'Türkiye'de rejim tehlikesi var' dediği gün Türk Hava Yolları hisselerinin yüzde 10'unu alması gibi söylediği veya tavsiye ettiği durumun tam tersine hareket edenler de sokuluyor.

Tebliğde sermaye piyasası araçlarının fiyatları, değerleri veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikte veya bunlara etki edebilecek piyasa göstergelerine ilişkin olarak yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek, söylenti çıkarmak, haber vermek, özel durum açıklaması yapmak, yorum yapmak veya rapor hazırlamak piyasa bozucu eylem olarak değerlendiriliyor.

1 AYLIK SÜRE VAR

Düzenleme tabliğinde hususların yalan, yanlış veya yanıltıcı olduğunu bilen yahut bilmesi gerekenler tarafından yayılması da piyasa bozucu eylem olarak sayıldı.

Ama en önemlisi borsa ve diğer sermaye piyasası araçları hakkında gazete, televizyon, internet veya benzer nitelikte kitle iletişim araçları kullanarak yorum ve tavsiyede bulunduktan sonra, tavsiyesini değiştirinceye kadar veya her halükarda 1 ay içerisinde, alım tavsiyesi verdiği halde satmak ya da satım tavsiyesi verdiği halde almak piyasa bozucu eylem olarak değerlendirdi.

Bu durumda bir hisse veya borsanın geneli hakkında alım tavsiyesi veren bir kişi eğer hisse satışı yaparsa 2 ile 5 yıl hapisle yargılanacak.

GAZETECİYE ÖZGÜRLÜK

SPK, son yıllarda tartışma konusu olan gazetecilerin yaptıkları haber veya yazdıkları köşe yazısının herhangi bir harekete neden olduğunda bu durumun 'piyasa bozucu eylem'e sokulmayacağına karar verdi.

Tebliğde gazetecilerin basın meslek ilkeleri ve etiğine uygun olarak yürüttükleri mesleki faaliyetlerin, gazetecilerin yaptıkları habere konu yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgilerin yayınlanmış olması piyasa bozucu eylem sayılmadı.

Tek şart ise gazetecinin yazdığı yazı nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak haksız kazanç temin etmemesi. Eğer gazeteci yazdığı yazıdan önce veya sonra bir konuyla ilgili alım satım yapmışsa o zaman suçlu sayılacak.

Örneğin yazdığı şirketin hisse senedini alıp satan ve çıkar elde eden suçlu sayılacak. Haber yanlış bile olsa bu kapsama alınmayacak.

BORSA DIŞINDAKİ ŞİRKETLER KARIN YÜZDE 20'SİNİ DAĞITACAK

SPK ayrıca payları borsada işlem görmeyen ortaklıkların, net dağıtılabilir dönem karının yüzde yirmisinden az olamayacak şekilde kar payını nakden dağıtmalarına ilişkin tebliğ yayımladı. Kar Payı Tebliği Taslağı"nda ortaklıklarda kâr payının, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne payları oranında eşit olarak dağıtılacağına yönelik düzenleme yapıldı.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile birlikte eski-yeni pay ayırımına son verildi. Payları borsada işlem görmeyen ortaklıkların, net dağıtılabilir dönem kârının yüzde yirmisinden az olamayacak şekilde kâr payını nakden dağıtmalarının zorunlu olduğu düzenlemede, kar dağıtımının teşviki amacıyla ortaklıkların geçmiş yıl zararlarının, tamamı mahsup edilinceye kadar, net dönem karı ve iç kaynaklardan herhangi biri veya birkaçından bir sıraya bağlı olmaksızın mahsup edilmesine imkan sağlanıyor.

Böylece bilanço zararlarının kısa sürede öz kaynak kalemleri ile mahsubu ve şirketin kar dağıtabilir hale gelmesinin önü açılıyor. Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Taslağı"nda ise temel olarak; Ortaklıktan çıkarma ve satma haklarının kullanılmasına ilişkin aranan oy hakkı oranı %98 olarak belirlenerek, oy haklarında aranan %98 eşiğinin aşılmasında pay sahiplerinin doğrudan ve dolaylı payları ile oy hakkında imtiyazların dikkate alınacağı hükmü getirildi ayrıca, ortaklıktan çıkarma ve satma haklarının kullanım prosedürü ve satım bedelinin belirlenmesine ilişkin esaslar düzenlendi.
Ortaklıklar tarafından en az yüzde yirmi beş oranında nakit kar payı dağıtımına karar verilmesi durumunda, dağıtıma ilişkin genel kurul kararının alınmasından itibaren bir yıl içinde gerçekleştirilecek pay ihraçlarında, Kurul ücretinin ilgili düzenlemede öngörülen oran üzerinden yüzde yirmi beş indirimli olarak hesaplanacağı belirtildi

BUNLARI YAPANA BÜYÜK CEZA GELİYOR

- Piyasalarda adil ve dürüst işlem yapılmasına neden olacak alım veya satım yapılması, hesap hareketi gerçekleştirilmesi, emir verilmesi, emir iptali veya emir değiştirilmesi yapılması,

- Farklı fiyat kademelerine emir iletilmesi,

- Bir dakikadan daha az zaman dilimlerinde piyasadaki en iyi alım fiyatına eşit veya piyasadaki en iyi alım fiyatından daha düşük fiyatlı satım emri ya da piyasadaki en iyi satım fiyatına eşit veya piyasadaki en iyi satım fiyatından daha yüksek fiyatlı alım emri iletmek şeklinde yön değiştiren emirler verilmesi,

- Kendinden kendine veya karşılıklı işlemler gerçekleştirilmesi,

- Açılış veya kapanış fiyatlarını etkilemeye yönelik işlemler yapılması,

- Gün sonu veya vade sonu uzlaşma fiyatlarını etkilemeye yönelik işlemler gerçekleştirilmesi,

- Fiyat yükseltici, fiyat düşürücü veya fiyatı sabit tutmaya yönelik işlem yapılması,

- Vadeli işlem ve opsiyon piyasasında bir hesap için belirlenen açık pozisyon limitinin geçilmesi,

- Vadeli işlem ve opsiyon piyasasında, ilgili dayanak varlık piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle aynı yönlü işlemler gerçekleştirilmesi...

http://finans.mynet.com/haber/detay/borsa/borsada-bunlari-yapan-yandi/89635


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder